St Peter Chanel College

ESTO FIDELIS                                                               KELANA

Ongoongo Nounou

1. Le'o 'o e Puleako Kolisi Sanele.

2. 'Aho 17 'o Me Fakamanatua ako tutuku Sanele Amelika honau 'aho.

3. Fakataha hoko ako tutuku Sanele Amelika 10 'o Me

4. Feinga Pa'anga ako tutuku San Mateo mo Concord/Pittsburgh 'aho 3 o Me 'i hona takitaha vahenga.

5. Faka'osi feinga pa'anga ako tutuku Okalani he 'aho 10 May hili 'a e fakataha ako tutuku. 

6. 'I ai 'a e webmail kuo lava fa'u pea kuo 'ataa ke ngaue'aki. Mou mail mai ki he Opalahame_08@stpeterchanelcollegeofkelana.com ke tokoni atu ...... 'aonga lahi ki he ako tutuku fkkatoa i mamani.


KO E KOLISI SANELE NA'E KAMATA IA PE NA'E FOKOTU'U 'I HE TA'U 1966 'AKI PE 'A E FO'I KALASI E 1 O FAKAFUOFUA KI HE TOKO TOLUNGOFULU TUPU. KO E 'EPIKOPO KUO PEKIA 'A PATELESIO PUNOU KI HIHIFO FINAU NA'E 'ULUAKI FUOFUA PULEAKO,PE KO IA NA'A NE FOKOTU'U MO LANGA 'A E 'APIAKO NI. 'I HE 1991 NA'E KATOANGA'I AI 'A E KAKATO E TA'U NGAUE E 25 MO E SIUPELI SILIVA. 'OKU HANGANAKI ATU 'A E 'APIAKO KE KATOANGA'I 'A E TA'U E 50 NGAUE MO E SIUPELI KOULA HE TA'U 2016. KO E 'APIAKO NI KUO VAVE AUPITO 'A E HAKE E FAKALAKALAKA I HE TUUNGA FAKAAKO HE KUO A'U MAI KI HE AHO NI KUO KAU AI MO E AKO FAKATEKINIKALE I HONO FKLELE MEI HE KOLISI. IKAI NGATA AI KUO A'U MO E FAKALAHI E KALSI O FAKAKAU MO E KALASI FORM SIX.
OKU I HE MALUMALU 'O E SIASI KATOLIKA LOMA HE TAIOSISI O TONGA MO NIUE 'A E KOLISI NI, PEA OKU I HE AOFINIMA 'O E PALOKIA SANGATO SOSEFO KO E TANGATA NGAUE MEI VAVA'U. IKAI NGATA AI KA KO E KAU KOLISI TUTUKU 'A E NIMA NGAUE 'ULUAKI 'A E KOLISI.
KO E FAKAMANATU'ANGA O E KOLISI KO HINGOA MA'ONI'ONI OKU FAKAHUAFA KI AI KO E MA'ONI'ONI O E TAHI PASIFIKI KO SANGATO PETELO SANELE O FALANISE.

Slide Show

Hiva'i e Faitangane

Recent Photos

Recent Videos

543 views - 1 comment
1065 views - 0 comments
1216 views - 1 comment
1628 views - 7 comments

Recent Blog Entries

Goal 

  • 0.02%
    Media Team Goal: $500000.00 Raised: $100.00 0 donations

Recent Podcasts

Contact Us

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Malo 'aupito ho'o fetu'utaki mai. Temau toki fetu'utaki atu i he faingamalie vave taha.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Kau mai ki he website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.